افکار دائمی نگران کننده، اغلب در مورد بیماری و درمان آن، ترس از اتفاق افتادن بدترین حالت ها که به عنوان مثال بیماریمان بدتر خواهد شد یا خواهیم مرد – آگاهی بیش از حد از ضربان قلب – تپش قلب حساس تنش و درد عضلات عدم توانایی در داشتن آرامش

تعریق نفس کشیدن سریع احساس سرگیجه احساس غش سوء هاضمه و اسهال

تفاوت میان ترس و اضطراب در چیست؟

همه ما احساساتی مثل ترس و اضطراب را تجربه کرده‌ایم. اما در بسیاری از موارد نمی‌توانیم تفاوتی بین این دو حس قائل شویم. در حالی که ترس و اضطراب دو حس کاملا متفاوت هستند.

ترس، زمانی اتفاق می‌افتد که از یک موقعیت واقعی و خارجی احساس خطر می کنید. حس ترس در تمام موجودات وجود دارد.

اضطراب احساس خطر نسبت به یک موضوع ذهنی است که هنوز وجود خارجی ندارد. اضطراب بیشتر در خصوص موضوع‌هایی بروز می‌کند که ممکن است در آینده اتفاق بیفتند.

نشانه‌های شناختی اضطراب

نشانه‌های شناختی اضطراب بیش‌تر به موضوعات ذهنی مربوط می‌شوند. این نشانه‌ها می‌توانند در زندگی عادی فرد اختلال ایجاد کنند. برخی از مهمترین و رایج‌ترین نشانه‌های شناختی اضطراب عبارتند از:

  • ترس از آینده
  • احساس ناتوانی
  • ترس از مردن و بیماری ها
  • افکار منفی درباره خود، دنیا و آینده
  • نداشتن تمرکز
  • عزت نفس ضعیف